Uffe
Lyngdal Sørensen

Cand.pæd it-didaktisk design / E-learning specialist

Vil du noget med nogen ?

Med mere end 12 års erfaring i it-didaktisk- og instructional design kan jeg sikre, at online undervisning og træning bliver en konkurrencemæssig fordel.

Uanset om undervisningen er digital eller analog, så kan den ikke løbe fra, at den er kommunikation. En speciel form for kommunikation, som vil noget med nogen.

Derfor lykkes E-learning & Blended learning kun, hvis det designes med udgangspunkt i nærhed, deltagelse og motivation af de mennesker, som intentionen er rettet mod.

min portfolio

It-didaktiske designs

Instructional design, Læringsstier Interaktive videokurser, VR, podcasting og andre it-didaktiske kneb.

Kompetenceudvikling

Projektledelse og facilitering af digitale læringsforløb, webinare og oplæg om digital læringsteknologi.

Publikationer

Udgivelser om it-didaktisk design, læringsteori, teknologifilosofi, multimodalitet og cloud
tools.

Brug for et kvikt hoved?

Jeg vil elske at pust liv i dine instructional designs eller digitale læringsforløb. Måske en workshop, et oplæg eller en kop kaffe?