Resume

Uddannelse cand. pæd. it-didaktisk design Læreuddannelsen Diplom i fagdidaktik og evaluering Erfaring gfhfh fghfghfgh

Blog

Eventyrlig journalistik Sep 7, 2018 Sammen med Aslak Gottlieb fra Avisen i Undervisningen har jeg udviklet et koncept, som blander den journalistiske fagtekst med eventyrgenren.  I konceptet bruger vi et gammelkendt trick fra litteraturundervisningen, som går ud på at...
Eventyrlig journalistik

Eventyrlig journalistik

Sammen med Aslak Gottlieb fra Avisen i Undervisningen har jeg udviklet et koncept, som blander den journalistiske fagtekst med eventyrgenren.  I konceptet bruger vi et gammelkendt trick fra litteraturundervisningen, som går ud på at omskrive en tekst fra én genre til...
Tings-orienteret undervisning

Tings-orienteret undervisning

I: Dansk Paedagogisk Tidsskrift, 04.09.2018. Abstrakt Artiklen opstiller et alternativ til to dominerende måder at tænke undervisning på. Artiklen argumentere for, at undervisning ikke handler om at lære eleverne noget ubestemt om noget bestemt, eller om at lære dem...