Academy Skoletube

Et online teknisk & didaktisk academy - målrettet alle uddannelser i Danmark.

01. fakta

Aftager

LærIT ApS /
Skoletube & Studietube

Tools

Photoshop, Illustrator, Sketch, Camtasia, WordPress

Opgave

Instructional design, LMS design, Videotutorials, Projektledelse

Brugergruppe

Alle studerende og underviserer på uddannelser i Danmark.

02. Udfordringen

Hvordan bygger man et digitalt academy, som både didaktiserer og vejleder teknisk i online produktionsværktøjer?

Studietube er en online abonnementsportal, der giver adgang til online videoredigering, udformning af mindmaps, tidslinjer, animations og billedredigeringsværktøjer med mere – i alt rummer portalen 22 online produktionsværktøjer samt storage og kanaler. Portalen henvender sig til alle uddannelser i Danmark. Det vil sige grundskoler, ungdomsuddannelser, universiteter, professionshøjskoler, erhvervsskoler med mere. Det er en stor og differentieret gruppe.

Udfordringen her er, at brugerne, som både er studerende og underviserer på de mange uddannelser, skal have træning i de mange online værktøjer. Det gælder både træning og vejledning i de enkelte værktøjers teknikaliteter, men det gælder også træning i at didaktiserer værktøjerne, så de kan anvendes på den specifikke uddannelse, hvor brugeren enten underviser eller studerer.

Virksomheden ønskede derfor et Online Academy, som kunne indfri opgaven med både de tekniske trin-for-trin vejledninger, men også de mere kontekstafhængige didaktiseringsvejledninger. Projektet krævede derfor mange forskellige SME’er, hvoraf nogle var meget teknisk orienterede, mens andre var didaktiske eksperter. Disse valgte jeg at finde blandt Skoletube interessenter, som rummede repræsentanter for begge dele, og som var spredt over de mange uddannelser.

Det betød derfor også, at jeg som projektleder måtte have et særligt fokus på projektets tilknytning til både virksomhedens- og skoletubeplatformens overordnede formål. Ellers risikerede jeg kaos initieret af interessenter frem for projekt styret af mål. Derfor fokuserede jeg indledende benhårdt på interessentanalyser og kommunikationsplaner.

03.
Løsning og design

Multimodale tekster og kollaboration i velkendte omgivelser

Udover en onboarding sektion så balancerer læringsdesignet på opdeling af vidensformer, som grundlag for en teknisk sektion og en Best Practice sektion.

Den tekniske sektion har til formål give brugerne en trin-for-trin gennemgang af de enkelte værktøjer og samtidig fungerer som opslagsværk. Her er der tale om at formidle helt grundlæggende forståelser af de enkelte funktioner i værktøjerne.

Vi bevæger os her på et vidensniveau af første orden, hvor det er faktuel viden der er i fokus, og derfor valgte jeg netop videovejledningen som den bærende metode. Her kan brugeren gå frem i det tempo, der passer ham. Han kan auditivt få en forklaring og samtidig visuelt se, hvor der klikkes. Efterfølgende kan brugeren imiterer handlingen og derigennem lærer funktionen i et værktøj at kende. Her er der tale om opøvelse af kvalifikationer, hvor brugeren ved hvad de enkelte funktioner er. Brugeren lærer dog ikke, hvordan funktionerne kan anvendes i praksis. Derfor var der også brug for en sektion, som kunne sætte værktøjernes funktionalitet ind i en didaktisk kontekst.

Best Pratice sektionen eller den didaktiske sektion har til formål at anvise, hvordan de enkelte værktøjer kan didaktiseres og anvendes i forbindelse med undervisning og læring. Her er der altså fokus på, hvordan de enkelte funktionaliteter i værktøjerne kan anvendes i specifikke kontekster. Det er derfor en situativ vidensform, vi har med at gøre, og der sigtes på at opøve kompetencer i at anvende værktøjernes funktioner i praksis.

Derfor var der også brug for en anden formidlingsform end screenrecordings. Valget faldt på tekst og video kombineret med en smart feature, der kan bringe udvalgte vejledninger fra den tekniske sektion i spil, hvis brugeren ønsker det.

Samtidig så behøver den bruger, som er velbevandret i værktøjets funktionalitet ikke at vente på en teknisk gennemgang, som for ham er unødvendig. Han kan blot undlade at klikke, og fortsætte videre i teksten.

Et andet springende punkt for designet er anvendelsen af SME’er. Da academiet henvender sig til så stor og differentieret en målgruppe, som rummer flere hundrede uddannelser, med hver deres speciale, så var det centralt at rette fokus mod de fælles snitflader, som uddannelser på tværs af fagligheder trods alt har. 

Best Practice forløbene formidler derfor en høj grad af didaktiske overvejelser, da dele af didaktikken kan ses som et fælles tredje for de mange uddannelser. 

05.
Resultatet

Et online academy der bygger på vidensformer, og som favner både teknologi og didaktik.

De mange brugere på de forskellige uddannelser kan i dag finde hjælp til præcis det værtktøj og den funktion, som de ønsker at mestre. Selv om der er mere end 200 timers videovejledning, så har integrationer på Skoletube og i diverse LMS`er gjort det nemt for brugerne at finde og bruge de tekniske vejledninger. 

Brugerne kan i dag også finde didaktisk inspiration til brugen af værktøjerne. Det har været anvendelse af de enkelte værktøjer på Skoletube til at stige enromt. Det at kunne se et teknisk værktøj anvendt i en kontekst, som minder om ens egen, giver både indblik i hvoredan værktøjet kan anvendes, men giver også inspiration til selv at gå i gang. Vægten på særligt de didaktiske idéer i de mange inspirationsforløb gør, at der en væsentlig transfer – selv om brugerne ikke arbejder med de samme genstandområder. Det didaktiske design er lykkes med at tage højde for den store divergens blandt brugerne.