Bagstræberisk re-aktualisator af noget ikke-normaliseret