Teknologi og sæbebobler

Teknologi og sæbebobler

Et oplæg om teknologiforståelse i spændet mellem essentialisme og instrumentalisme. Oplægget forsøger at forstå teknologi som en maskine med både interne og eksterne relationer. Med udgangspunkt i denne forståelse bruger jeg Niklas Luhmanns kommunikationsbegreb, og...
PLC – læremidler og videndeling

PLC – læremidler og videndeling

Hvilke vejlednings- og formidlingsopgaver står det pædagogiske læringscentre (PLC) overfor? Hvordan kan PLC varetage vejledning og formidling af semantiske, funktionelle og didaktiske læremidler, og hvordan kan PLC faciliterer videndeling både lokalt og nationalt? Med...
Relationer og mønstre

Relationer og mønstre

Kommunikative læremidler er virtuelle kollegaer, der har potentiale til at skabe nye rammer for læring. Det er langt fra neutrale størrelser, men små eller store fænomener, som etablerer kommunikationsmønstre og dermed forudsætninger for, hvordan virtuel undervisning...
New kids on the blogs

New kids on the blogs

Blogs er en fantastisk web 2.0 teknologi, som kan anvendes både som polysemiotiske tekster i hænderne på en underviser, men også som en arena for eksternalisering i hænderne på den lærende. Oplægget giver teoretiske indgangsvinkler og praksisanvisninger på teknologien...
Infokompetencer

Infokompetencer

Hvornår er information egentlig information? Hvilken information er der tale om, når man snakker om kompetencer, kvalifikationer og kreativitet? Hvilken didaktik er mulig i forhold til forskellige vidensformer? Alle disse spørgsmål forsøger jeg at besvare i dette...
Skriv i munden på andre

Skriv i munden på andre

Fra skrivning til processkrivning til at skrive direkte i munden på andre. Som en kakofoni vrimler ord frem i dokumentet. De kan næsten ikke komme til for hinanden og kaos hersker. Procesorienteret skrivning med web 2 kræver snilde, informationskompetencer og en...