Mit oplæg på konferencen FLIPDK 2016 i Odense Congress center. Oplægget tog udgangspunkt i mit kapitel skrevet til antologien Flip din undervisning (Schunk 2016). Her forsøger jeg at komme med et bud på, hvordan man kan tænke et flipped classroom som en maskine inspireret af Objekt Orienteret Ontology og Niklas Luhmann.

Flipped Maskiner – relationerne mellem produktion, distribution og didaktik from Uffe Sørensen

Skriv et svar