Her findes en del af de Slides, jeg har brugt til oplæg og foredrag rundt omkring.

Skitser til en Tingsorienteret teknologiforståelse

Følgende oplæg afholdte jeg sammen med Niels Jakob Pasgaard på NNU konferencen 2018. Projektet søger at etablere en objekt-orienteret teknologiforståelse med afsæt i bl.a. Graham Harmans og Levi Bryants filosofi.

Relationer og mønstre

Kommunikative læremidler er virtuelle kollegaer, der har potentiale til at skabe nye rammer for læring.

New kids on the blogs

Blogs er en fantastisk web 2.0 teknologi, som kan anvendes både som polysemiotiske tekster i hænderne på en underviser, men også som en arena for eksternalisering i hænderne på den lærende.

Infokompetencer

Informationskompetencer og læremiddelkultur. Er der en sammenhæng, og hvordan indgår disse i relation med hinanden?

Skriv i munden på andre

Fra skrivning til processkrivning til at skrive direkte i munden på andre. Som en kakofoni vrimler ord frem i dokumentet.

Design for didaktiske designere

Med udgangspunkt i lærermiddel.dk`s forskningsmæssige resultater og begrebsafklaringer, giver oplægget en teoretisk indføring i en didaktik 2.0 og kommer med praksisanvisninger på, hvordan man designer for didaktiske designere ved at udnytte web 2.0 teknologier og nye...