Blogs er en fantastisk web 2.0 teknologi, som kan anvendes både som polysemiotiske tekster i hænderne på en underviser, men også som en arena for eksternalisering i hænderne på den lærende. Oplægget giver teoretiske indgangsvinkler og praksisanvisninger på teknologien set i forhold til læringsprocessor.