Medieugen: Løs det!

Multimodale tekster og kollaboration i velkendte omgivelser

01. fakta

Aftager

Egmont Alinea / Koncentrat

Tools

Illustrator, Sketch, Camtasia, WordPress

Opgave

UX, LMS design, Videotutorials & Didaktisering af WordPress 

Brugergruppe

Lærere og elever i den danske grundskole.

02. Udfordringen

Fra elev til konstruktiv journalist på få uger – når både proces og slutprodukt skal tælle?

Gennem didaktisk design skal deltagerne i Egmont – Alineas landsdækkende konkurrence klædes på til at kunne skrive deres helt egen digitale avis. Der laves et design af en digital avis, som deltagerne selv kan skrive i med mulighed for at kombinere tekst med medier som; video, lyd, infografik og tidslinjer. Der laves læringsstier ind i udfyldelsen af avis, som klæder deltagerne på både journalistisk og designmæssigt.

Det er omdrejningspunktet for “Medieugen Løs det”, hvor elever i 7. – 9. klasse på tværs af kommuner dyster om at lave den bedste Webavis om deres eget liv.

03.
Løsning og design

Multimodale tekster og kollaboration i velkendte omgivelser

 Da der her er både nogle ux design mål og nogle læringsmål at indfri, valgte jeg at dele opgaven op. Da brugergruppen både var de elever, der indadtil skulle skrive avis, samt de dommere, der skulle bedømme brugernes endelige resultat, startede jeg med at indsamle information om elevgrupperne. Hvor meget kunne de håndtere rent teknisk?

 Jeg valgte at designe en skabelon i WordPress på Skoleblogs, da den platform er forholdsvis velkendt af både elever og lærere. I skabelonen kan eleverne logge ind med UNI-login og være fælles om at skrive på den samme avis.

Det at designe et system, som er intuitivt for eleverne, ikke går på kompromis med en journalistisk faglighed og som samtidig lever op til standarder, responsivitet og ser godt ud, det var en svær opgave, men jeg er glad for resultatet.

 I tillæg til WordPress skabelonen lavede jeg nogle tekniske og instruktive vejledninger, som formidlede de enkelte funktioner i skabelonen. Vejledningerne er udformet som videovejledninger. De havde til hensigt at rette de præsenterede tekniske funktionaliteter mod den praksis, som brugerne af skabelonen skulle udfører. Derfor var hver enkelt vejledninger også struktureret omkring den faglighed inden for journalistik, som deltagerne i forløbet skulle demonstrere i konkurrencen.

05.
Resultatet

Et smidigt didaktisk design skaber bidrag med substans.

I dag står Alinea og Koncentrat med et godt og konkurrencedygtigt setup i deres aviskonkurrence. Det er lykkedes at lave et scenarie, hvor deltagerne kan agere journalister, der skriver og publiserer deres egne netaviser . Deltagernes produkter viser, at det er lykkedes at gøre det it-didaktiske design så smidigt, at artiklerne har både journalistisk substans, og samtidig formidles multimodalt i både tekst, billeder, video og lyd.