Hvilke vejlednings- og formidlingsopgaver står det pædagogiske læringscentre (PLC) overfor? Hvordan kan PLC varetage vejledning og formidling af semantiske, funktionelle og didaktiske læremidler, og hvordan kan PLC faciliterer videndeling både lokalt og nationalt? Med udgangspunkt i læremiddeldidaktik udvikles en virtuel formidlings- og vejledningsmodel for PLC.