Kontekst

- sammenvævede sammenhænge

At strukturere et refleksivt mulighedsrum for læring, som skaber en merværdi i forhold til det at være elev eller studerende.

Hvad betyder ‘Kontekst’?

Ordet kontekst kommer af latin contextus ‘sammenhæng’, egl. ‘sammenvævet’, af

Og det er lige præcis det, som Kontekst kan, nemlig sætte de enkelte produktioner, som du skaber i sammenhæng med andre produktioner – skabt af dig selv eller andre.

Skrift, billeder, lyd, film, tegneserier, præsentationer og andre multimodale tekster, kan sammenvæves og skaber på den måde en ny selvstændig tekst – et nyt produkt.

Teknologi situeret i en sammenhæng

Kontekst er ikke bare et produktskabende værktøj. Kontekst er det sted, hvor studerende kan vise og fastholde, at de er i en proces. Det er den studerendes eget værktøj, hvor hun kan øve sig, lave udkast, tænke, reflekterer – ja, være i en proces.

Anvendt teori og metode

i

Teoretiske begreber

Onto-cartography

Operativ konstruktivisme

Procedural rhetoric

Metodefokus

Refleksiv læring

Feed-forward

Portfolio

Logbog

Teknologier

WordPress

Front-end editor

Skoleblogs

Skoletube