- et fundament for en objekt-orienteret undervisning

Objekt-orienteret Didaktik

Hvordan lader nogen noget vise sig for nogen, og hvordan observerer man andre observanters observation?

Et andet ontologisk fundament

Jeg forsøger, med udgangspunkt i det jeg har kaldt “Objekt Orienteret Didaktik“, at tænke didaktik og pædagogik med udgangspunkt i en objekt-orienteret ontologi. Stærkt inspireret af de amerikanske filosoffer Levi Bryant, Graham Harman og den franske sociolog Bruno Latour er projektet først og fremmest et filosofisk og teoretisk studie, som giver sig udslag i akademiske artikler. På sigt arbejder jeg frem i mod modeller og software prototyper, som baserer sig på objekt-orienteret filosofi. Udgangspunktet for en Objekt Orienteret Didaktik er verdens objekter og de spørgsmål, de stiller.

Det er en Alien Didaktik

Alien er en metafor for en allestedsnærværende væren. Alle entiteter, objekter eller ting inklusiv det menneskelige objekt, er derfor aliens i en objekt-orienteret didaktik. En alien er fremmed og fjern fra vores logik. Den er kompleks og potentiel – nærmest magisk. Vi kommer aldrig helt og endegyldigt til at forstå verdens entiteter/objekter/ting, men vi kan observere dem, når de manifesterer sig i tid og rum.

En ting er altid noget men også altid noget andet. En objekt-orienteret didaktik vil give plads til verdens objekter/ting og til de spørgsmål, de stiller. Den vil tage det umiddelbare seriøst, og demonterer forforståelser som absolutter.

En objekt-orienteret didaktik forstår ting på samme ontologiske niveau som mennesket. Den går så langt som til at sige, at der findes objekter – og det inkluderer også mennesket. 

Skriverier og projekter om Objekt-orienteret Didaktik

Ingen resultater fundet

Siden du anmodede om kunne ikke findes. Prøv at præciser din søgning, eller brug navigationen ovenfor til at lokalisere indlægget.

Anvendt Teori og Teknologi

i

Teoretiske begreber

Praksisfællesskaber

High towers

Tingsliggørelse

Metodefokus

Direkte læringsstimulering

Interaktive elementer

Kooperativt Gruppearbejde

Teknologier

Youtube Live

Padlet

Skoleblogs

Appear.in