H5P moduler

Interaktiv undervisning

Hvordan gør vi online undervisning interaktiv?

Aktiver den lærende

H5P står for “html5 projekter”. Det er en samling af små moduler, som kan integreres i LMS`er, CMS`er, læringsplatforme eller andre webbaserede programmer.

På Skoletube og Skoleblogs har jeg didaktiseret og gjort H5P tilgængeligt bag uni-login.

H5P kan gøre ellers passive lærende aktive i designs, som f.eks. Flipped Classroom, direkte læringsstimulering, fjernundervisning med mere.

Undervising som kommunikation

Undervisining er en speciel form for kommunikation, som kan beriges og understøttes af H5P.  I et online miljø består undervisning af valg. Dels valg af information men også valg af meddelesform og medie.

Når undervisningen forløber er der brug for en vis form for forståelseskontrol, hvor underviseren bliver overbevist om, at den lærende har forstået det, som underviseren mente, at han skulle forstå. Den slags kræver interaktion og feedback fra den lærende. En lærende som måske sidder på den anden side af skærmen og forskudt i tid og rum.

Her kan H5P give underviseren mulighed for at opsætte interaktionselementer, som giver ham feedback fra den lærende. For eksempel i form af multiple choice koblet direkte ind i en video, “mark the words” opgaver eller måske bookmarks. Mulighederne er rigtig mange med H5P.

Anvendt Teori og Teknologi

i

Teoretiske begreber

Eksternalisering

Intentionel kommunikation

Operativ konstruktivisme

Metodefokus

Direkte læringsstimulering

Interaktive elementer

Feedback

Teknologier

H5p

Skoleblogs

Skoletube