Skoletube

Skolernes mediesuite

Nyhedsugen

Dagbladenes tilbud til skoler

BibBoxen

Fortællinger til en samlet historie

SkoleBlogs

skolernes blogplatform

Alphabølgen

En podcast

Webinar

Undervis 6000 på én gang

Objekt-orienteret filosofi

Kritisk lærings- og teknologiforståelse

 

Didaktoriet

Et teoretisk eksperiment

H5P-Cloud Interaktiv undervisning

Skoleblogs – læringsmiljøer

Siden 2010 har jeg udviklet på Skoleblogs. Her finder du, bag et UNI-login, virtuelle læringsmiljøer.

Skoleblogs er en abonnementstjeneste, som er udbredt i en lang række uddannelsesinstitutioner – universiteter, ungdomsuddannelser og tilkøbt af mere end 90% af de danske grundskoler.

Skoletube

 23 af verdens bedste webbaserede produktionsværktøjer, som alle kan tilgåes bag et  UNI-login. Herunder Wevideo, Mindmeister, Explain Everything 

Det er uddannelsesinstitutionernes egen mediesuite, som er udbredt til mere 90% af grundskolerne i Danmark.

Objekt Orienteret Didaktik

Sammen med N.J. Passgaard fra VIA University Collage forsøger jeg at grunde en ny didaktik med udgangspunkt i en objekt-orienteret ontologi.

Projektet er først og fremmest et forskningsstudie, som giver sig udslag i et akademisk artikel-samarbejde.

Alphabølgen – en podcast

 23 af verdens bedste webbaserede produktionsværktøjer, som alle kan tilgåes bag et  UNI-login. Herunder Wevideo, Mindmeister, Explain Everything 

Det er uddannelsesinstitutionernes egen mediesuite, som er udbredt til mere 90% af grundskolerne i Danmark.

Gør E-learning interaktiv og vedkommende

H5P kan gøre ellers passive lærende aktive i designs, som f.eks. Flipped Classroom, direkte læringsstimulering, fjernundervisning med mere.

Her kan H5P give underviseren mulighed for at opsætte interaktionselementer; multiple choice direkte i en video, “mark the words” opgaver eller bookmarks. Mulighederne er mange med H5P.

Portalen til Pædagogiske læringscentre

En skoles bibliotek hedder nu et “Pædagogisk læringscenter”. Her låner man bøger, finder læremidler, får vejledning og generelt er centret skolens pædagogiske motor.

Med digitaliseringen er en PLC-portal essentiel for alle kommuner og skoler, der selv vil strukturerer deres virtuelle formidlings- og vejledningsrum. 

Didaktoriet og didaktokratisk metode

Kirurgisk og ubarmhjertigt udsættes lunser af undervisningsverdenen for stresstest, røntgenstråler og teoretisk berigelse.

Metoden kan bedst beskrives som en smeltedigel af kategoriale praksiseksempler, spekulativ realisme og socialradikal konstruktivisme.
Få indblik i herlighederne her.

Bibboxen.dk
Multimodale e-fagbøger

Produktionen styres i en faseinddelt didaktisk proces, hvor digitale assistenter guider i brugen af værktøjer, modaliteter og metoder.

Udgivelsesplatformen BibBoxen.dk tilfører udgivelsesprocessen autencitet og giver folke- og skolebibliotekerne et nyt spændende udgivelsesunivers på deres hjemmesider.