Kommunikative læremidler er virtuelle kollegaer, der har potentiale til at skabe nye rammer for læring. Det er langt fra neutrale størrelser, men små eller store fænomener, som etablerer kommunikationsmønstre og dermed forudsætninger for, hvordan virtuel undervisning overhovedet kan finde sted. På nettet fødes og etableres sådanne fænomener og kommunikationsmønstre.