apr 10, 2018

Tingsorienteret teknologiforståelse

Følgende oplæg afholdte jeg sammen med Niels Jakob Pasgaard på NNU konferencen 2018. Projektet søger at etablere en objekt-orienteret teknologiforståelse med afsæt i bl.a. Graham Harmans og Levi Bryants filosofi.

Følgende oplæg afholdte jeg sammen med Niels Jakob Pasgaard på NNU konferencen 2018. Projektet søger at etablere en objekt-orienteret teknologiforståelse med afsæt i bl.a. Graham Harmans og Levi Bryants filosofi.

I oplægget præsenterer vi en Harman-inspireret kritik af de tilgange til teknologien, der dominerer i uddannelsessammenhænge, herunder i relation til valgfaget teknologiforståelse. Med afsæt i kritikken præsenterer vi en objekt-orienteret teknologiforståelse, som åbner muligheder for at arbejde med teknologi på nye måder i uddannelsessammenhænge. Vi giver i oplægget et bud på en model for, hvordan man kan arbejde med teknologi i uddannelse, med afsæt i den objekt-orienterede teknologiforståelse.