https://vimeo.com/366126898 Ingredienserne i kreative aktiviteter kan beskrives som en gensidig afhængighed og indbyrdes forbundethed mellem “Fuskeri”, “Fordybelse” og “Modstand”.  (Tanggaard 2016) Idéen eller arnestedet for det vi forestillier os eller bygger...