At undervise og tænke går hånd i hånd. Når vi underviser, så vil vi gerne stimulere en bestemt form for tænkning. Men vi tager fejl, hvis vi reducerer undervisning til kun at handle om at stimulerer noget indre. “Tænkning foregår i hjernen”. Sådan har vi tænkt om...