Et oplæg om teknologiforståelse i spændet mellem essentialisme og instrumentalisme. Oplægget forsøger at forstå teknologi som en maskine med både interne og eksterne relationer. Med udgangspunkt i denne forståelse bruger jeg Niklas Luhmanns kommunikationsbegreb, og Lars Qvortrups vidensdimensioner for at komme med et bud på, hvordan teknologi kan ses i et meningsfuldt uddannelsesperspektiv.