Er teknologien i sig selv en didaktiker?

I spektret mellem “teknologiforståelse” og “Didaktik” ligger, tror jeg, kimen til at lykkedes med informationsteknologi i uddannelsessystemer.

Problemet med teknologi i uddannelsessystemet i dag er, at man ikke bare kan bolte teknologien fast på en allerede etableret didaktik. Resultater viser, at der ikke kommer bedre resultater ud af dette. I forlængelse heraf kunne man spørge, hvor meget teknologien kan designe didaktikken? Er vi villige til at lade det blive et spørgsmål om teknologideterminisme?

Et andet problem er didaktikkens rigide væsen. Det tager tid for en didaktik at manifestere og producere output. Det tager tid for en didaktik at udvikle, forme og modulere sig selv. Tidsfaktoren er helt anderledes, når vi taler om konkret teknologi som iPads, PC`er, mobiletelefoner, software etc.

Er teknologi i sig selv didaktisk. Hvis teknologien har en vilje og en intention med nogen – er den så ikke også partisk og normativ? Hvilken holdning har Google docs til undervisningsformer?

Kan man tale om, at vilje og intention bliver til et fælles håb, når foreningen af menneske og maskine lykkedes? Intentionalitet opstår i relationen mellem menneske og maskine. Af menneske – maskine konstruktionen udspringer “håbet”. Håbet er en relationel konstruktion, som bryder sammen, når relationen går til grunde. Teknologiens grundlæggende intention? Hvad er teknologiens nerve? Har teknologien en ansvarlighed – en ansvarsfølelse? Hvordan kan den nærmere beskrives, hvordan virker den? Hvordan reflektere teknologi?

Hvordan didaktisere teknologien brugeren? Hvad er det teknologien ønsker at fremme med sin didaktiseren? Hvilken form for menneske/maskine ønsker maskinen at fremme? Kan teknologien medtænke sin egen virkning på andre? og derfor i den forstand didaktiker på lige fod med underviser og underviste? Kan teknologien tage ansvar for sin egen indflydelse?

Gestalter teknologiens intention sig på kausal vis og hvordan kan dette nærmere beskrives? Hvad består det kausale forhold af? Er det virtuel prober being og lokale manifestationer?

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *