feb 17, 2018

Teknologiforståelse som fag i folkeskolen

I min optik er det i dag overordentligt vigtigt også at forstå, hvordan teknologier forstår hinanden – altså hvordan forstår køleskabet mælken
teknologiforståelse i folkeskolen

Teknologiforståelse som fag i folkeskolen! Se det mener jeg, er en rigtig god ide, men jeg kunne ønske mig, at det blev rigtig meget mere end bare informatik, kodning og Computational thinking. En forståelse må nødvendigvis starte med et forsøg på en definition af det, som man gerne vil forstå. Teknologi – hvad er det egentlig??

Teknologi er ikke bare de sidste 10-15 års digitale teknologi. Teknologi er også stolen, kaffekopper, hammeren, væven og mange andre objekter. Vi kan i høj grad lære ved også at se på den relation, som vi allerede har til disse. Eller forsøge os med allerede etablerede refleksioner over de objekter og ting, som er i verden.

Teknologiforståelse, empati og indfølingsevne

I min optik er det i dag overordentligt vigtigt også at forstå, hvordan teknologier forstår hinanden – altså hvordan forstår køleskabet mælken, Facebook begrebet venner, LinkedIn en arbejdstager, mobilen eleven, hvordan forstår kaffemaskinen mon kaffe, kameraet motivet, vindmøllen vinden etc.

Vi har brug for at lægge antropocentrismen på hylden, forstå at teknologier ikke kun er hvad de er for os, men at de også altid er noget andet for nogle andre. Jeg foreslår, at vi etablere en ontologi, som anerkender objekter, ting, teknologier som ligeværdige entiteter. Det kræver, at vi starter med at forstå, hvad et objekt overhovedet er og herefter øver os i metoder til at forstå, hvordan objekter forstår. En kæmpe opgave!

Derfor kræver teknologiforståelse mærkeligt nok også en form for empati og indfølingsevne. Du skal kunne sætte dig i den andens sted, men når ‘den anden’ ikke længere er en entitet af “samme slags” som dig selv, så kræver det en helt anderledes metode.

Vi har i de sidste 15 -20 års pædagogiske og didaktiske tilgang beskæftiget os rigtig meget med systemteori og ikke mindst Luhmann. Luhmann beskyldes ofte for at være kimen til målstyring, new public management i skolen og for ikke at inkludere ‘rigtige’ mennesker og konkrete ting. Luhmann kan dog vise sig at blive overordentlig vigtig i arbejdet med at etablere en forståelse af objekter, teknologier og ting. Det kræver, at man trods Luhmanns modvilje, tør læse en ontologi ind i hans tilgang. Mere om det senere….

Vi bør starte med at etablere en debat med substans, som ikke indsnævre sig til en arbejdsgruppe, der stort set ikke rummer pædagoger, didaktikkere eller filosoffer for den sags skyld. Vi vil gerne have et velfunderet folkeskolefag, som ligger i forlængelse af vores skoletradition og ikke en rodekasse med lidt informatik, noget kodning og angelsaksiske hurraord. Faget skal også være et dannelsesfag og ikke kun undervisningsministeriets gave til en medarbejderhungrende it-branche.

Dette indlæg har jeg i øvrigt også udgivet på Facebook