sep 4, 2018

Tings-orienteret undervisning

I: Dansk Paedagogisk Tidsskrift, 04.09.2018. Artiklen opstiller et alternativ til to dominerende måder at tænke undervisning på. Artiklen argumentere for, at undervisning ikke handler om at lære eleverne noget ubestemt om noget bestemt, eller om at lære dem noget bestemt om noget ubestemt. I stedet, er artiklens påstand, må undervisning betragtes som det at lære eleverne […]
DPT september 2018

I: Dansk Paedagogisk Tidsskrift, 04.09.2018.

Abstrakt

Artiklen opstiller et alternativ til to dominerende måder at tænke undervisning på. Artiklen argumentere for, at undervisning ikke handler om at lære eleverne noget ubestemt om noget bestemt, eller om at lære dem noget bestemt om noget ubestemt.

I stedet, er artiklens påstand, må undervisning betragtes som det at lære eleverne noget ubestemt om noget ubestemt. Dette må forstås på den måde, at undervisningens indhold ikke på forhånd er noget bestemt, når det kommer ind i undervisningsrummet, ligesom det ikke på forhånd kan bestemmes, hvad eleverne skal lære af at beskæftige sig med indholdet i undervisningsrummet. Undervisningens indhold, og den læring der knytter sig til undervisningen, må sættes fri. Det kræver, er artiklens argument, at man betragter undervisningens indhold som frie ting.

Find den her