maj 25, 2018

Tingsorienteret teknologiforståelse

Når perspektiver groer fast i hovederne, og spørgsmål skal vokse ud af tingene selv. Et oplæg på NNU konferencen 2018.

Sammen med Lektor Niels Jakob Pasgaard holdt jeg et oplæg på NNU (Netværk for netbaseret undervisning) konferencen 2018 omkring det, som vi har valgt at kalde; Tingsorienteret teknologiforståelse.

Oplægget tog udgangspunkt i den tilgang til undervisning, som vi sammen har udviklet med udgangspunkt i Objektorienteret ontologi. Vi gav en kort kritik af herskende teknologiforståelser og åbnede begrebet teknologi op ved at skele til Heideggers udlægning i “Spørgsmålet om teknikken”. Heideggers noget dystre diagnose giver et godt afsæt for en anden ontologisk tilgang til teknologi og forståelse. Det brugte vi til at foreslå en tingsorienteret teknologi, som bygger på spekulativ realisme og objektorienteret ontologi.

Stoffet, abstraktet og præsentationen.

Det var ikke lettilgængeligt stof. Det var heller ikke empirisk, særlig didaktisk eller praksisnært, men det var absolut et andet perspektiv. Det skabte diskussion. Ikke blot diskussion af vores fremlæggelse, men endnu vigtigere af de mange eksisterende perspektiver, som var groet fast i hovederne på folk i lokalet.

Vores abstrakt lød sådan her:
Projektet søger at etablere en objekt-orienteret teknologiforståelse med afsæt i bl.a. Graham Harmans og Levi Bryants filosofi. I oplægget præsenterer vi en Harman-inspireret kritik af de tilgange til teknologien, der dominerer i uddannelsessammenhænge, herunder i relation til valgfaget teknologiforståelse.

Med afsæt i kritikken præsenterer vi en tingsorienteret teknologiforståelse, som åbner muligheder for at arbejde med teknologi på nye måder i uddannelsessammenhænge. Vi vil i oplægget give et bud på en model for, hvordan man kan arbejde med teknologi i uddannelse, med afsæt i den tings-orienterede teknologiforståelse.

Du kan se hele vores præsentation ved at downloade den som pdf lige her.